Teza: subsydiarny akt oskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

W postępowaniu dyscyplinarnym radców prawnych nie znajduje zastosowania art. 55 k.p.k., na mocy którego pokrzywdzony uzyskuje uprawnienie do skierowania do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia, gdyż art. 68 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zawiera zamknięty katalog oskarżycieli.

 

 

WO-15_21.docx