Teza: pozostawienie odwołania bez rozpoznania.

 

W odwołaniu Obwinionej zawarto zarzut dotyczący wymierzonej kary dwóch lat zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, co do której zawarto porozumienie przed rozprawą, co oznacza naruszenie zakazu wynikającego z treści art. 447 § 5 k.p.k., stanowiącego          o ograniczeniu podstaw odwoławczych. Takie porozumienie może być wprawdzie zaskarżalne ale tylko w wypadku zaistnienia uchybienia o charakterze bezwzględnej przyczyny odwoławczej, określonej w art. 439 § 1 k.p.k.

 

 

WO-149_20.docx