Teza: przedawnienie karalności deliktu dyscyplinarnego

Termin przedawnienia karalności biegnie od dnia popełnienia zarzucanego czynu, a nie od dnia wystąpienia jego skutków.

WO-147.18.docx