Niesolidne działania pełnomocnika, zagubienie tytułu wykonawczego, nierzetelne informowanie klienta o stanie
sprawy stanowią delikt dyscyplinarny.

 

WO- 136 16.docx