Teza: cofnięcie odwołania.

 

W przypadku cofnięcia odwołania, gdy w sprawie nie zaistniały uchybienia wymienione w art. 439 k. p. k. i nie dopatrzono się przesłanki rażącej niesprawiedliwości orzeczenia,  na podstawie art. 432 k. p. k. środek odwoławczy pozostawiono bez rozpoznania.

 

 

WO-125_20.docx