Teza: nienależyte wykonywanie obowiązków zawodowych.

 

Obowiązkiem radcy prawnego jest złożenie środka zaskarżenia w ściśle ustawowo określonym terminie. Rezygnacja ze składania środka zaskarżenia była dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem uzyskania od mocodawczyni wyraźnej dyspozycji.

 

WO-115_20.docx