Teza: zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów; nienależyte wykonywanie czynności zawodowych.

  1. Zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów musi być skonkretyzowany, nie wystarczy samo powołanie się na naruszenie art. 7 k.p.k.
  2. Czyny polegające na: wniesieniu przez pełnomocnika apelacji z przekroczeniem terminu, długotrwałym nie informowaniu klienta o odrzuceniu apelacji oraz nie wydawaniu mu dokumentów, stanowią poważne delikty dyscyplinarne, uzasadniające zastosowanie kar pieniężnych.

 

WO-1_21.docx