Wymierzenie obwinionemu za jeden czyn dwóch kar dyscyplinarnych: nagany i kary pieniężnej w wysokości 10.000 złotych narusza art. 65 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

 

WO-80.18.docx