Brak aktów staranności ze strony radcy prawnego, skutkujących negatywnymi skutkami prawnymi dla klienta, nawet po wypowiedzeniu mu pełnomocnictwa, stanowi delikt dyscyplinarny.

WO-57 15