Zarzut skarżącego zdaje się wynikać z oczekiwania jednakowego działania radcy prawnego na rzecz wszystkich stron procesu, prawie jak bezstronny sąd. Zarzut ten jest zatem wynikiem niezrozumienia istoty i zasady prowadzenia sporów sądowych w postępowaniach cywilnych oraz roli pełnomocnika procesowego.

45.17.doc