Teza: uniewinnienie a przedawnienie karalności

Uniewinnienie radcy prawnego w sądzie a quo i następcze przedawnienie karalności czynu, w przypadku zaistnienia przesłanek do uniewinnienia, musi skutkować utrzymaniem zaskarżonego orzeczenia uniewinniającego w mocy jako najkorzystniejszego dla obwinionego.

WO-21.19.docx (1)