WO-107/15

Podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego musi być przepis ustawy o radcach prawnych. Wskazanie wyłącznie przepisu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie może w żadnym razie stanowić samodzielnej podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności o charakterze represyjnym. WO-107 15