WO-177/18

Oczekiwania na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia kasatoryjnego w sprawie karnej obwinionego radcy prawnego, a tym bardziej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, nie uzasadnia zawieszenia postępowania dyscyplinarnego.   WO-177.18.zawieszenie.docx