Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym ma miejsce tylko w sytuacji nieuregulowania (lub regulacji niepełnej) danej kwestii w materii ustawowej.

SDI 70 15