Podstawą prawną orzekania dyscyplinarnego radców prawnych jest blankietowy przepis ustawy tj. art. 64 ust. 1 u.r.p. oraz uzupełniający przepis zawarty w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiący załącznik do uchwały Nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r. Katalog kar stosowanych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych wskazany został w art. 65 ust. 1 pkt 3-5 u.r.p. Przepisy warunkujące odpowiedzialność dyscyplinarną radcy prawnego mają charakter sankcjonującą – dyscyplinujący i w związku z tym nie wolno ich wykładać rozszerzająco. Nie można także stosować analogii, która prowadziłaby do odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn nierealizujacy wprost znamion deliktu dyscyplinarnego.

Kategoria 13 SDI 49 15