WO-98/17

WO-98/17

Radca prawny, który świadomie, a nawet z premedytacją zeznał przed Sądem nieprawdę,
chcąc tym zaszkodzić pokrzywdzonemu popełnia delikt dyscyplinarny, którego stopień społecznej
szkodliwości jest duży, uzasadniający wymierzenie kary zawieszenia prawa do wykonywania
zawodu radcy prawnego.

 

98.17.doc