WO-29/18

WO-29/18

Odpowiednie stosowanie przepisu art. 426 § 1 k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym powoduje, że od postanowienia
rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia dochodzenia przysługuje odwołanie do sądu dyscyplinarnego
jako sądu odwoławczego. Natomiast rozstrzygnięcie sądu odwoławczego, zapadłe w wyniku rozpoznania takiego
odwołania, jest niezaskarżalne z mocy ustawy.

WO-29/18

2019-04-15T12:38:58+00:00 2018/04/04|Teza: 18. Pozostałe|Słowa kluczowe: |