Teza: przedawnienie karalności.

W przypadku stwierdzenia na etapie postępowania odwoławczego przedawnienia karalności, która nastąpiło podczas postępowania między instancyjnego, Wyższy Sąd Dyscyplinarny zobligowany jest do uchylenia wyroku pierwszej instancji i umorzenia postępowania z uwagi na treść art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. z zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych.

 

 

WO-55_21.docx