Teza: brak kar jednostkowych za dwa delikty dyscyplinarne.

Zaniechanie wymierzenia kar jednostkowych za zarzucane czyny przy wymierzeniu jednej kary za dwa przewinienia dyscyplinarne jest nieprawidłowe i z tego powodu wymaga interwencji w ramach kontroli instancyjnej.

 

WO-20_21.docx