Teza: stosunek radcy prawnego do organów samorządu.

Nie stawienie się przez obwinionego radcę prawnego na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego bez usprawiedliwienia powodu nieobecności jest deliktem dyscyplinarnym.

WO-185.19.docx