Teza: obowiązek stawiennictwa na rozprawie pomimo braku wynagrodzenia.

 

Nieuiszczenie wynagrodzenia należnego radcy prawnemu – pełnomocnikowi procesowemu – przez mocodawczynię nie uzasadnia niestawiennictwa radcy prawnego na rozprawie, chyba, że radca prawny wypowiedział pełnomocnictwo a jego działanie jest zgodne z  art. 94 § 2 k.p.c.

 

 

WO-156_20.docx