Sytuacja, w której wiele zachowań radcy prawnego należy uznawać za jeden czyn , występuje w
przypadku deliktów o wielozachowaniowo określonych znamionach. Można je wyróżnić w drodze
analogii do przestępstw o wielozachowaniowo (wieloczynowo) określonych znamionach .

WO – 155 16.doc