Teza: radca prawny pod wpływem alkoholu.

Stawienie się przez radcę prawnego w sądzie rejonowym celem wykonywania czynności zawodowych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu stanowi poważny delikt dyscyplinarny. Wystarczającymi dowodami są zeznania kilku świadków, nie było bowiem możliwości w dacie czynu wykonania badania obwinionego alkomatem (mógł to co najwyżej uczynić sam obwiniony z własnej woli). Tłumaczenie obwinionego, że zażywał środek Amol nie jest wiarygodne.

 

WO-145_20.docx