Umorzenie postępowania w sytuacji, gdy po rozpoczęciu przewodu sądowego stwierdzono, że czyn
nie zawiera znamion deliktu dyscyplinarnego, stanowi naruszenie 17 § l pkt 2 k.p.k. i art. 414 §
l zd. 2 k.p.k. w związku z art. 74 1 pkt [l] ustawy o radcach prawnych. W takiej sytuacji powinno
zostać wydane orzeczenia uniewinniające.

WO – 145 16.doc