W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych sąd dyscyplinarny
wymierza karę za poszczególne przewinienia, a następnie karę łączną.

 

WO – 144 16.doc