Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść
orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli orzeczono karę
nieznaną ustawie.

WO- 141 16.doc