Teza: przesłanki uchylenia orzeczenia.

Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1, art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości. Zdaniem składu orzekającego w rozpoznawanej sprawie, przy tak nakreślonych przez Sąd Najwyższy zaleceniach odnośnie ponownego przeprowadzenia postępowania dowodowego, przeprowadzenia konfrontacji oraz biorąc konieczność znacznego poszerzenia materiału dowodowego o szereg nowych zeznań świadków, ziścił się warunek konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości.

 

 

WO-139_19.docx