Teza: nienależyte zachowanie radcy prawnego wobec rzecznika dyscyplinarnego. 

Zachowania radcy prawnego polegające na nie składaniu  wyjaśnień na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego a także nie stawianie się na jego wezwanie bez należytego usprawiedliwienia, stanowią delikty dyscyplinarne.

WO-133.19.docx