Teza: naruszenie tajemnicy mediacji

Naruszenie przez radcę prawnego w piśmie procesowym tajemnicy mediacji, o czym mowa w art. 1834 k.p.c., stanowi delikt dyscyplinarny.

 

WO-13_21.docx