Radca prawny, który w okresie od stycznia do lipca 2014 r. w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego, wzywany przez Rzecznika kilkanaście razy usprawiedliwił swoje niestawiennictwo przedstawiając zwolnienia lekarskie, a mimo tego uczestniczył w tym okresie 9 razy czynnościach sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach i Sąd Okręgowy w Gliwicach, popełnił delikt dyscyplinarny uzasadniający wymierzenie mu kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

WO-88 15