Wybranie sposobu dalszego prowadzenia sprawy przez radcę prawnego poprzez cofnięcie pozwu, jeżeli mieściło się w granicach działania w interesie klienta, nie stanowi deliktu dyscyplinarnego.

WO-30 15