Nieusprawiedliwione niestawienie się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi przewinienie dyscyplinarne z art.64 ust.1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych w zw. z art.47 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego z dnia 28 grudnia 2010 r.

WO-22 15