Termin przedawnienia określony w art. 70 ustawy o radcach prawnych w momencie podjęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego decyzji o wszczęciu dochodzenia.

Kategoria 7 SDI 58 15