Sąd powinien oddalając wnioski dowodowe składane przez strony podać podstawę prawną oraz uargumentować swoje stanowisko.

Kategoria 11 SDI 44 15