Podstawę materialnoprawną odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata powinien stanowić przepis rangi ustawowej, tj. art. 80 prawa o adwokaturze. Wskazana podstawa może zostać uzupełniona o inne przepisy, także o przepisy zawarte w uchwałach samorządu. Jednak nie jest to konieczność. W przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata za naruszenie obowiązków zawodowych można wskazać taki obowiązek, który nie został skatalogowany w akcie korporacyjnym, a wynika z historycznie ukształtowanego zwyczaju potwierdzonego jednolitą linią orzeczniczą sądów dyscyplinarnych.

Kategoria 13 SDI 14 15