Delikt polegający na zaniechaniu może mieć charakter trwały, a bieg przedawnienia rozpoczyna dopiero wypełnienie ciążącego obowiązku lub zniesienie stanu naruszającego prawo.

Kategoria 7 SDI 80 17