Zatarcie skazanie nie ma wpływu na przedawnienie dyscyplinarne.

Kategoria 7 SDI 48 17