Sąd Najwyższy stwierdza, że nie ma żadnych normatywnych racji, aby uznać, że zawarty w ustawie o radcach prawnych (art. 741 pkt 1) przepis odsyłający do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie wyłączał z zakresu odesłania jakiekolwiek stosowanie przepisów rozdziału 56 tego Kodeksu do postępowania dyscyplinarnego toczącego się wobec adwokatów lub radców prawnych.

SDI 42 16