WO-24/18

WO-24/18

Opracowanie przez radcę prawnego na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki oceny działania oraz zmian w ustawie o
usługach turystycznych i występowanie w indywidualnych sprawach dotyczących roszczeń klientów niewypłacalnych
biur podróży przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Sportu i Turystyki, nie stanowi konfliktu interesów.

 

WO-24/18

2019-05-13T15:35:39+00:00 2018/04/13|Teza: 18. Pozostałe, Uncategorized|