SDI 42/16

SDI 42/16

Sąd Najwyższy stwierdza, że nie ma żadnych normatywnych racji, aby uznać, że zawarty w ustawie o radcach prawnych (art. 741 pkt 1) przepis odsyłający do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie wyłączał z zakresu odesłania jakiekolwiek stosowanie przepisów rozdziału 56 tego Kodeksu do postępowania dyscyplinarnego toczącego się wobec adwokatów lub radców prawnych.

SDI 42 16

2018-06-28T13:15:21+00:00 2017/01/13|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|