06. Postępowanie dyscyplinarne, a postępowanie karne