Prawo do obrony może być realizowane nie tylko poprzez osobiste uczestnictwo obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym, ale także poprzez wyrażanie swego stanowiska, składanie oświadczeń, wyjaśnień w formie pism procesowych kierowanych do organu procesowego.

SDI 27 15