Przepis o charakterze wewnętrznym nie może stanowić materialnoprawnej podstawy odpowiedzialności o charakterze represyjnym.

Kategoria 13 SDI 12 10