Rażąco niewspółmierna kara oznacza nie dającą się zaakceptować dysproporcje między karą wymierzoną, a karą sprawiedliwą czyli wystąpienie dysproporcji w należytej realizacji celów zapobiegawczych i wychowawczych kary w kontekście stopnia społecznej szkodliwości czynu.

Kategoria 12 SDI 70 17