Przepisy ustawy korporacyjnej nie pozbawiają adwokata swobody wypowiadania się, jednak jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego obowiązują go standardy wypowiedzi wyższe niż przeciętne i ponosi on konsekwencje związane z formą swojej wypowiedzi. Skodyfikowane Zasady Etyki wskazują potrzebę zachowania rzeczowości, umiaru, taktu i oględności.

Kategoria 3 SDI 15 16