Ciężar obowiązku prawidłowego usprawiedliwienia nieobecności spoczywa na wzywanym, a zgodnie z ustawą o radcach prawnych w sytuacji gdy Sąd nie dostrzega konieczności uczestnictwa wzywanego w rozprawie to nie wstrzymuje to rozpoznania sprawy.

SDI 8 16