Art. 452 § 2 KPK należy wskazać jako podstawę prawną dla decyzji organu procesowego w przedmiocie oddalenia wniosku dowodowego, o ile przeprowadzenie dowodu przez ten organ byłoby niecelowe z przyczyn określonych w art. 437§ 2 KPK zdanie drugie.

IV KK 336 17