Granicą korzystania z wolności słowa przyznanego adwokatowi są obowiązujące przepisy prawa oraz rzeczowa potrzeba. Trzy elementy mają znaczenie przy weryfikacji czy rzeczowa obrona interesów klienta uzasadniała konkretną wypowiedź adwokata – charakter sprawy, potrzeba danej wypowiedzi oraz okoliczności sprawy. Przedstawiciel ww. zawodu ponosi odpowiedzialność zarówno za treść jaki i formę prezentowanych stanowisk. Wypowiedzi formułowane przez adwokata powinny być wyważone, a także cechować je powinien umiar i oględność, a opinia odnośnie osoby nie może być gołosłowna i jest wskazane aby znalazła oparcie w prezentowanym materiale sprawy.

Kategoria 3 IV CSK 2 06