VKK 265/17

VKK 265/17

W postępowaniu toczącym się przed sądem II instancji nie istnieją żadne ograniczenia co do wykorzystania źródeł informacji o fakcie, które podlegają udowodnieniu. Sąd odwoławczy jest uprawniony do przeprowadzenia dowodów zarówno w sposób bezpośredni, a także w przypadkach przewidzianych w ustawie, w sposób pośredni. W postępowaniu przed sądem II instancji dowody przeprowadzane są na tych samych zasadach co przed sądem I instancji, a sąd odwoławczy przeprowadzając dowód na rozprawie jest sądem merytorycznym.

V KK 265 17

2018-05-09T14:39:18+00:00 2017/10/24|Teza: 09. Postępowanie dowodowe przed Sądem odwoławczym|