SDI 20/05

SDI 20/05

Jeżeli w czasie orzekania nastąpiło przedawnienie karalności deliktu dyscyplinarnego, sąd odwoławczy ma podstawę do wydania orzeczenia uniewinniającego tylko w sytuacji gdyby doszedł do wniosku, że w przedmiotowej sprawie zostały należycie wyjaśnione wszystkie okoliczności, zebrano kompletny materiał dowodowy, którego ocena wskazuje jednoznacznie, że obwiniony nie popełnił zarzucanego mu czynu.

Kategoria 7 SDI 20 05

2018-06-06T12:00:38+00:00 2005/08/30|Teza: 07. Przedawnienie karalności|